Bolig i ”Nørrevænget”

Ved aftale om lejemål udarbejdes en standard-lejekontrakt (typeformular A, 10. udgave, autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter af 1. september, 2022).

Lejeaftalen reguleres af Lejeloven og Boligreguleringslov.

Normalt indgås lejeaftale per den 1. i måneden, uden tidsbegrænsning og med 3 måneders opsigelsesvarsel til den 1. i en måned (- hvoraf de sidste 2 uger i varselsperioden er forbeholdt istandsættelse).

Lejligheder overtages istandsatte – og skal i princippet afleveres i samme stand.

Istandsættelse ved fraflytning udføres på baggrund af aftale (”udflytterforretning”)

Istandsættelse udføres af momsregistrerede håndværkere – efter aftale, ofte ved husets mellemkomst for så vidt angår håndværkere.

Der foretages aflæsning af el- og varmemålere både ved ind- og fraflytning.
Elopgørelse følger separat fra elleverandør (EWII), medens varmeopgørelse foretages af Nørrevængets administrator.

Fra 2012 følger varmeåret kalenderåret.

Varmeregnskabet udarbejdes og afregnes med "huslejen" - normalt den 1. april i det efterfølgende år.

Partialobligation i ”Kollektivhuset Nørrevænget”:

Til hver enkelt lejlighed er der knyttet en Patialobligation (- hvis påstemplede nummer relaterer sig til tilsvarende lejlighedsnummer).

Med en Partialobligation i Nørrevænget har man fortrinsstilling til lejligheden med det anførte nummer.

Partialobligationen købes til pålydende værdi (7.000 / 8.000 / 9.000 kr) – og dette beløb forrentes med 5% p.a..

Partialobligationen giver én stemme på Årsmødet – og det er således indehaverne af Partialobligationerne, der vælger bestyrelse,  og som sådan har indflydelse på husets drift og udvikling.


*** Det er ikke et krav, at man er i besiddelse af Partialobligation for at indgå leje-aftale med Kollektivhuset Nørrevænget –  men det er en naturlig mulighed.